Massage

När man tänker på massage tänker man på avkoppling. Tänk om! I en nyligen genomförd studie vid University of Pennsylvania visade sig massage vara till nytta för bröstcancerpatienter på flera olika sätt.

Forskarna vid University of Pennsylvania School of Nursing i Philadelphia ledde denna studie som omfattade 305 kvinnor som hade fått diagnosen bröstcancer och genomgick kemoterapi mellan 2005 och 2007. Av dessa kvinnor var det bara hälften som fick massageterapi medan de genomgick kemoterapi. Efter sex månader, när alla deltagare hade avslutat sina respektive behandlingar, rapporterade massageterapeuterna en ökning av rörelseomfånget hos 80 procent av massagemottagarna jämfört med 55 procent av dem som inte fick massage. Dessutom resulterade massage i lägre smärtpoäng jämfört med kvinnor som inte fick massage (53).

Även om denna undersökning ännu inte publicerats, har det redan visat sig vara till nytta för kvinnor som får strålbehandling genom att minska smärtan (Rubin, 45). Massageterapeuterna skulle massera patienternas axlar och ryggar i cirka 15 minuter en gång i veckan. Vanligtvis föredrar massageterapeuterna att massera ett område av kroppen åt gången eftersom det ger bättre resultat än att ge massage av flera områden under en och samma session.

Slutligen kan massage faktiskt bidra till att öka energinivåerna hos cancerpatienter på grund av dess förmåga att minska ångest- och depressionsnivåerna samtidigt som den ökar serotoninproduktionen (Rubin, 47), som är viktig för hjärnans hälsa. Massage minskar också kortisolnivåerna, vilket återigen minskar ångest och depression tillsammans med andra stressrelaterade symptom som trötthet (48). Den ökar dopaminproduktionen, vilket är en neurotransmittor som är ansvarig för att ge energi, motivation och glädje till kroppen samtidigt som den minskar prolaktinnivåerna (49).

Dessutom kan massage bidra till att förbättra sömnkvaliteten hos cancerpatienter eftersom den minskar stress, ångest, depression och spänningar samtidigt som den ökar serotoninproduktionen de dagar massageterapi utövades.